Under 2015 har vi ännu inte deltagit i någon hundutställning med egen hund