FCI-domare

Juli 2010 blev Annica auktoriserad FCI-domare av Svenska Kennelklubben och har nu auktorisation att döma ett stort antal raser i grupp 5 samt ett antal i grupperna 7 och 10.

Länk till raser som Annica dömer

 

Annica har dömt i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, England, Nederländerna, Portugal, Tyskland och USA, bl.a. alla fyra polara raserna vid Norsk Polarhundklubbs utställning vid ett par tillfällen samt siberian husky-specialen i Norge, Finland, Nederländerna och Tyskland. 

15 november -14 var Annica domare, i Nottingham då utställningen Samoyed of the year avgjordes. I juni -15 dömde Annica samojeder vid Finska samojedklubbens specialutställning i Uleåborg och oktober 2016 dömde hon vid Samoyed Club of America's specialutställning i Oregon.

Flera gånger har hon i olika distrikt dömt vid Svenska Älghundklubbens och Specialklubben för Skällande fågelhundars specialklubbsutställningar samt internationella utställningar för alla raser i Sverige, Finland, Norge, Estland och Portugal.

 

Kontaktinformation:

Annica Uppström, Solberg 205, 451 91 Uddevalla Sweden

e-mail: annicauppstrom@gmail.com

Tel mobil +46 70 578 17 16